Mollet pioner a Catalunya en destinar a lloguer social un habitatge privat buit

building metal house architecture
Photo by PhotoMIX Company on Pexels.com

L’Ajuntament de Mollet del Vallès s’ha convertit en el primer municipi de Catalunya en gestionar amb el propietari d’un habitatge privat buit que aquest es pugui destinar a lloguer social. La signatura del contracte, que ha facilitat que una família vulnerable de Mollet pugui accedir al pis, ha estat possible gràcies al fet que en el seu moment l’Ajuntament molletà s’adherís al programa Reallotgem.cat.

Aquest programa, promogut per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, comporta que l’Agència llogui pisos privats buits per poder-hi allotjar famílies en situació d’emergència econòmica i social que tenen l’informe favorable de la Mesa d’emergències de Catalunya però que encara estan pendents de reallotjament.

Un cop fetes totes les verificacions, com ha estat el cas de Mollet, l’Agència formalitza un contracte d’arrendament amb la persona propietària de l’habitatge amb una durada mínima de cinc anys, o set anys, si el propietari és persona jurídica. L’import de la renda mensual del lloguer a pagar al propietari serà com a màxim el preu de referència per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues que estableix la Llei 11/2020 de contenció de rendes. La Generalitat pagarà el lloguer als propietaris dels pisos –avançant 18 mensualitats, com a mesura d’estímul- i, al seu torn, les famílies li abonaran un lloguer social segons els seus ingressos.

Els consistoris, com ha fet el de Mollet, són els encarregats de trobar pisos desocupats i de gestionar amb els propietaris la seva posada a disposició del programa. L’objectiu d és agilitar les llistes d’espera de les famílies que no han rebut el pis a què tenen dret.

L’alcalde de Mollet, Josep Monràs ha afirmat que “L’Ajuntament compta amb un teixit social molt important, perquè darrera de cada cas que ens arriba, hi ha una persona amb noms i cognoms.” I ha afegit “ és una bona notícia per la ciutat que el primer contracte del programa reallotgem que s’ha fet a Catalunya, hagi estat a la nostra ciutat i demostra que des de la regidoria d’Habitatge s’estan fent molta feina diària i constant per no deixar ningú enrere. Per, dins de les competències municipals que són molt limitades, ajudar i acompanyar a les famílies que ho necessiten, en moments de gran patiment”

Per la regidora d’Habitatge, Núria Muñoz, “la crisi que patim actualment a causa del coronavirus no ha fet més que agreujar la situació i la emergència social en matèria d’habitatge. Tenim famílies esperant a l’adjudicació d’un contracte de lloguer a un dels pisos de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb la incertesa i el patiment familiar que suposa aquesta situació transitòria”.

Segons Muñoz, “des de l’Ajuntament de Mollet no vam tenir cap dubte en adherir-nos a aquest programa donada la situació del mercat del lloguer a la nostra ciutat, celebrem la iniciativa i farem tot el que estigui a les nostres mans per tal de trobar tots els propietaris que facin falta per tal de reallotjar a aquelles famílies i d’aquesta manera reforçar i ampliar l’escut social que es requereix en moments tan durs com aquests”, i ha afegit que  “estem molt orgullosos de poder dir que som el primer ajuntament de Catalunya en adherir-nos al programa i esperem arribar a assolir molts més contractes”.