Mollet impulsa una aliança de ciutats de la segona corona per oferir una veu pròpia del territori

L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, al costat dels alcaldes i alcaldesses de Martorell, Vilafranca del Penedès, Granollers, Vilanova i la Geltrú, Rubí, Mataró, Sabadell i Terrassa han signat aquest dimarts al matí la Declaració de Martorell, que comporta la constitució de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità. La nova entitat neix amb la voluntat de treballar per reforçar la veu del municipalisme en la presa de decisions i oferir una visió pròpia dels municipis de la segona corona dins el desenvolupament tant de la Regió Metropolitana de Barcelona com del conjunt del territori.

L’Associació està oberta a la incorporació de nous membres. S’hi poden sumar els municipis de més de 25.000 habitants, Consells Comarcals i entitats locals interessades en les finalitats del nou organisme. Les comarques dels municipis fundadors sumen 2,9 milions d’habitants, més de la meitat dels 5,7 habitants de la província de Barcelona i prop d’un 38% de la població de Catalunya.

La Declaració signada aquest dimarts a Martorell posa les bases del que serà la tasca de la nova associació en aquells àmbits estratègics on cal centrar l’acció pública, especialment els aspectes de caire més territorial i supramunicipal, amb especial atenció a les qüestions amb component mediambiental.

L’Associació constitueix un punt de partida que començarà a treballar amb la voluntat d’anar incrementant progressivament la seva representativitat com a interlocutora dels temes que afecten el conjunt de la Regió Metropolitana.

Totes les alcaldesses i alcaldes han coincidit que la creació de la nova entitat és una fita històrica i que dona continuïtat a una línia de treball iniciada ja als anys 90 del segle passat.

L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, ha afirmat que es tracta d’una “fita històrica” i ha destacat que “l’arc metropolità pretén tenir una veu pròpia i un lideratge propi”. En aquest sentit, la nova entitat “vol plantejar un projecte de futur per les nostres ciutats; buscant complicitats amb altres agents del territori metropolità, però amb una identitat pròpia per treballar propostes de futur per a la nostra ciutadania en àmbits com la mobilitat, l’habitatge, la millora dels barris, el canvi climàtic i la promoció econòmica”. 

Durant l’acte, Monràs ha posat en manifest el valor i potencial de capacitat industrial i de serveis dels municipis de l’Arc Metropolità i com la nova entitat persegueix també definir estratègies per estimular la seva complementarietat, reforçant el seu paper com a pol econòmic del sud d’Europa. 

Així doncs, els municipis signants reivindiquen tenir veu en el seguiment del Pla Territorial Metropolità així com també, entre altres qüestions, participar al màxim al Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, que interpel·la al conjunt de la Regió.

En aquest sentit proposen:

  • Reclamar la convocatòria de la Comissió d’Ordenació Metropolitana, contemplada en la llei del Pla Territorial de la Regió Metropolitana i mai convocada.
  • Treballar conjuntament amb les ciutats de l’AMB en els projectes d’aquelles infraestructures necessàries per garantir el desenvolupament equilibrat del conjunt del sistema (Pla de Rodalies, sistema de tarifació del transport públic, infraestructures i serveis de connectivitat digital, etc.)
  • Posar en marxa propostes centrades en la lluita contra el canvi climàtic i la qualitat de l’aire, amb l’impuls a la transició energètica, amb l’aposta per les fonts renovables i coordinar possibles accions en el marc de la Taula per la Qualitat de l’Aire de la Regió Metropolitana (RMB): zones de baixes emissions, resiliència climàtica….
  • Activar mecanismes semblants als que es van implementar amb la Llei de Barris i que van permetre intervencions d’èxit davant de situacions d’una gran complexitat, a partir d’una actuació conjunta i compartida entre els ajuntaments i la Generalitat amb un important suport financer per part d’aquesta. També impulsar les agendes urbanes locals com a estratègia per donar resposta a les diverses problemàtiques urbanes i als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
  • Abordar de manera compartida la reflexió al voltant de la necessitat de desenvolupar un pla d’habitatge amb finançament suficient de l’Estat i de la Generalitat, que permeti la rehabilitació del parc d’habitatges, el retorn dels habitatges de titularitat dels grans tenidors a la comunitat i la construcció d’habitatges de protecció oficial.
  • Posar en valor i potenciar la capacitat industrial i de serveis dels municipis de l’Arc Metropolità i definir estratègies per estimular la seva complementarietat, mitjançant el reforç, modernització i transició de l’activitat productiva cap a una economia circular en un entorn innovador, tecnològic i d’indústria 4.0 que reforci el seu paper com a pol econòmic del sud d’Europa.
  • Prendre en consideració el valor estratègic de l’espai natural i lliure en la consolidació de qualsevol projecte metropolità que es plantegi. Atendre la demanda de creixement de forma compatible amb el manteniment i millora de l’espai natural en clau de preservació dels seus valors tant productius, com paisatgístics i culturals; posant en valor l’espai agrícola actiu per a garantir la sobirania alimentaria.
  • Aprofundir en la definició de nous models de gestió en polítiques socials que facilitin ser compartits i que equilibrin els nivells de prestació entre els diferents municipis per fer front de manera similar a situacions similars.
  • Establir una estratègia conjunta i coherent a tot l’àmbit territorial de la RMB a partir d’una visió pròpia de les ciutats de l’Arc metropolità i dels sistemes urbans que aquestes ciutats articulen, reforçant l’especialització de cada territori i posant en valor les potencialitats d’aquest sistema heterogeni i complementari.

La nova Associació estarà formada per una assemblea general, amb representants de tots els municipis associats, el comitè executiu, presidència i vicepresidències, que es reuniran periòdicament per abordar les diferents qüestions d’interès.