Farmàcies de guàrdia del 19 al 25 d’abril

Farmàcies de guàrdia a Mollet del 19 al 25 d’abril

Dilluns 19                            TUGAS

Dimarts 20                          VILASECA

Dimecres 21                       AMADÓ

Dijous 22                            BARBERO

Divendres 23                      BELART

Dissabte 24                         CLIMENT

Diumenge 25                     RELATS