Farmàcies de guàrdia a Mollet del 26 d’abril al 2 de maig

Farmàcies de guàrdia del 26 d’abril al 2 de maig

Dilluns 26                            L’ESTACIÓ

Dimarts 27                          GARNÉS

Dimecres 28                      LAFARGUE

Dijous 29                           MARTÍNEZ

Divendres 30                      CAN BORRELL

Dissabte 01                        MORALES

Diumenge 02                     ROVIROSA