Podem de Mollet vol que el ple municipal aprovi una moció a favor d’implantar la salut bucodental a la sanitat pública

pain armchair dentist suffering
Photo by Pixabay on Pexels.com

Podem Mollet presentarà una moció al proper ple de maig amb la qual proposarà el debat de la implantació de la salut bucodental integral en l’àmbit de la sanitat pública.

Concretament el grup municipal de Podem Mollet proposa a la moció que el pressupost de sanitat 2021 de la Generalitat dediqui una partida per a reglamentar i desplegar la llei 12/2020, del 13 d’octubre de salut bucodental.

També es demana que de manera gradual es vagi ampliant la cartera de serveis sanitaris d’atenció bucodental dins de la xarxa d’atenció ambulatòria i que aquests serveis estiguin a la disposició de tota la ciutadania que necessiti o desitgi ser atès dins de la sanitat pública.

A la moció s’explica que la llei 12/2020, del 13 d’octubre de salut bucodental publicada en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”, impulsada per En Comú Podem i aprovada pel Parlament de Catalunya és un pas endavant per a resoldre uns dels problemes que pateix la població, sobretot, els sectors més desfavorits i els treballadors/as: la malaltia bucal.

La Llei reconeix la necessitat d’ampliar els serveis que actualment presta l’ICS en els ambulatoris perquè l’atenció odontològica camini cap a un horitzó d’universalitat en un àmbit sanitari que en l’actualitat està molt limitat des de la sanitat pública. “Això provoca que l’atenció d’aquesta especialitat pertanyi en la seva pràctica totalitat a la sanitat privada amb totes les conseqüències que té per a la població, abocada a sufragar despeses, en moltes ocasions excessives per al seu poder adquisitiu, o a no poder accedir a ella amb el perjudici que això suposa per a la salut bucodental de les persones i les famílies”, es comenta.

La moció recorda que l’ajuntament de Barcelona ja va avançar en aquest sentit, impulsant des de 2018 un servei d’atenció per a persones en situació de vulnerabilitat, signant un conveni amb les clíniques dentals associades a l’Associació Empresarial de Centres d’Assistència Dental (AECAD) perquè ofereixin tarifes socials a diferents col·lectius. Però malauradament, una sentència del jutjat contenciós administratiu número 7 sobre el recurs presentat pel Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs (COEC) anul·lava aquest projecte per manca de competències de l’Ajuntament en aquest camp.