El Govern d’Espanya aportarà 156.137 euros a l’Ajuntament de Mollet per pal·liar el dèficit del transport públic durant la pandèmia

El govern d’Espanya ha aprovat el Real Decreto 407/2021, de 8 de juny, que concedeix subvencions directes als ens locals, per pal·liar el dèficit que han sofert per la prestació del servei de transport públic durant la pandèmia. Les subvencions van destinades, finalment, a tots els ens locals que presten servei de transport urbà, tant si són titulars del servei com si no ho són, tal com demanava l’Associació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU).

Del total de 91 ens locals subvencionats a Catalunya, 74 són associats a l’AMTU i rebran en conjunt un total de 10.986.000 euros. Entre aquestes hi ha l’Ajuntament de Mollet que rebrà 156.137 euros.

En un principi, aquestes subvencions només estaven adreçades als ens locals que són titulars del seu servei de transport urbà. Per tant, quedaven fora d’aquesta convocatòria serveis de transport urbà obligatoris com són els de Granollers o Mollet del Vallès, ja que en aquest cas la titularitat del servei és de la Generalitat.

L’ATM de Barcelona va sol·licitar al Ministerio de Hacienda, a proposta de l’AMTU, que això es rectifiqués i que en aquesta subvenció també s’incloguessin aquells serveis de transport urbà, obligatoris o no, que es presten a través d’un conveni interadministratiu entre la Generalitat – com a titular de les concessions, i els ajuntaments on s’ha de prestar el servei urbà.

Cal dir que els Pressupostos Generals de l’Estat espanyol per al 2021 van incorporar el compromís de fer efectiu la creació d’un Fons de Transport, per a pal·liar les pèrdues del transport públic col·lectiu urbà a causa de la crisi de la Covid-19. A conseqüència de la pandèmia, durant el 2020 es va produir una gran davallada de la demanda del servei de transport públic, malgrat que aquest és un servei ha hagut de mantenir-se durant tot aquest període i amb una oferta molt més elevada de la necessària per tal de garantir en tot moment les mesures de seguretat.