Renfe licita les obres de millora de l’accessibilitat de l’Estació de Mollet Sant Fost i espera que comencin aquest mateix any

Renfe ha licitat les obres de millora de Mollet Sant Fost, per 6,3 milions d’Euros. La licitació de les obres de millora de l’estació de Mollet-Sant Fost inclourà totes les obres pendents d’accessibilitat a l’estació com la construcció d’un nou pas inferior amb ascensors a les andanes, que s’elevaran i s’allargaran uns 200 metres, i se substituirà l’enllumenat, s’urbanitzaran els accessos i s’instal·laran noves marquesines. Els treballs, quan comencin, s’allargaran uns 16 mesos.

Aquesta obra, especialment la instal·lació d’ascensors per creuar les andanes, és una demanda dels usuaris i l’administració local des de fa anys. L’obra és especialment reclamada des de fa temps per aquells usuaris que tenen problemes de mobilitat i no poden baixar per les escales de l’actual pas subterrani.

Aquesta licitatació ha estat aturada en els darrers mesos per problemes administratius, però des de Renfe esperen que les obres puguin començar abans d’acabar l’any.

UNES OBRES ENDARRERIDES

Es tracta aquesta d’una actuació que ja acumula diversos anys d’endarreriment. El març de 2017, Renfe adjudicava a l’empresa COMSA SA les obres de reforma, però aquestes es van aturar molt aviat. El motiu de la paralització va ser la impugnació que l’empresa adjudicatària va fer del projecte de l’obra en considerar que el projecte de reforma i millora d’accessibilitat de l’estació no estava ben resolt i que algunes partides no eren correctes. Finalment, COMSA es va retirar. Això va obligar a reiniciar tot el projecte des del començament.

A finals de 2018 Renfe iniciava la redacció del nou projecte executiu, que, segons preveia aleshores l’Ajuntament, estava previst licitar durant el primer semestre de 2021. Aquest projecte inclou, entre altres millores, la construcció de l’esperat pas inferior amb ascensors a ambdues andanes.

OBRES RECENTS DE MILLORA

Mentre s’esperava l’obra principal, en les darreres setmanes Renfe ja ha estat fent obres de millora de l’accessibilitat d’andanes i accessos de l’estació de Mollet-Sant Fost. Les recents obres es van iniciar el passat mes de desembre.

A més, també s’ha executat una reordenació de l’entrada principal de l’edifici per millorar l’accessibilitat del conjunt que anirà acompanyada d’actuacions a l’enllumenat de l’estació amb la instal·lació de sistema LED i als espais tècnics interiors. Hi ha també una reordenació d’encaminaments al vestíbul i les andanes. Aquestes actuacions de millora comptaven amb un pressupost de 370.190,33 euros (sense IVA) i un termini d’execució de cinc mesos.