“La Marineta”

Veiem a peu de les escales a Miquel Bosch de Calderó amb la seva muller, Maria Damm, acompanyats per la seva filla Josefina i un capellá.El nom Marinette (que va ser l’original) fa al·lusió a l’esposa del restaurador, Miquel Bosch. És, per tant, una dedicatòria que fa el propietari a la seva muller, Maria Damm -nascuda a Alsàcia. En francès, el diminutiu de Maria és Marinette. Fotografía de 1921.

Text: Josep Maria Escura