La Covid-19 va disparar un 50% les defuncions a Mollet l’any passat

L’any 2020, l’any de la Covid-19, es va disparar la mortalitat a Mollet del Vallès en un 50% respecte a la mitjana dels darrers sis anys. Concretament l’any passat, segon les dades del padró municipal, van morir un total de 507 veïns de la ciutat. I no només això: els naixements van caure un 30%.

Això ha fet que segons les dades del padró municipal d’habitants, amb data d’1 de gener de 2021, es constata que per primera vegada en els darrers anys el creixement vegetatiu a Mollet és negatiu, ja que el nombre de defuncions supera el de naixements. Tot i que aquesta tendència, també arreu de l’Estat, ja s’anava detectant els últims anys, els efectes de la pandèmia ha provocat que s’accentuï. En aquests moments, a Mollet, hi ha 51.175 habitants.

En concret, el nombre de naixements a Mollet ha estat de 298. Si es compara amb la mitjana dels darrers 6 anys, la reducció supera el 30%. Actualment, la taxa bruta de natalitat se situa en 6,1 per cada 1000 habitants. La taxa global espanyola és del 7,1.

Pel que fa a les defuncions, aquestes han estat 507, gairebé un 50% superior respecte a la mitjana dels darrers sis anys.

“Certament, l’evolució dels últims anys ja mostrava una tendència cap al creixement vegetatiu negatiu i, a excepció de l’any 2015, la diferència entre naixements i defuncions no ha fet més que disminuir, una evolució coincident amb les tendències demogràfiques generals de Catalunya”, expliquen des del Govern de la ciutat.

El regidor de l’OAC, Juan Torrecilla, ha comentat que “aquest any hem de lamentar un augment del 50% de les defuncions anuals a Mollet i una reducció del 30% dels naixements. L’explicació d’aquest increment cal trobar-la especialment en els efectes d’una pandèmia que ha provocat una crisi demogràfica pràcticament sense precedents en els darrers vuitanta anys. Des del govern municipal any rere any analitzem les dades demogràfiques de la ciutat per avançar-nos a les necessitats que puguin sorgir en un futur pròxim”

En aquests moments, a Mollet hi ha 25.975 dones (50,8% de la població) i 25.200 homes (49,2% de la població). Les dades també posen de manifest una població envellida, on les franges d’edat d’entre 40 i 54 són força nombroses i on els majors de seixanta-cinc anys superen el 17,8% del total. Els nascuts a Catalunya representen gairebé 61,3% dels habitants a Mollet, mentre que la població nascuda a la resta d’Espanya conformen el 21,4%. La població nascuda fora de l’Espanya suposa el 17,3%, un percentatge per sobre de la proporció en l’àmbit de tot Catalunya.