Una inspecció constata que la majoria de pisos que consten com a buits a Mollet tenen persones que hi viuen

La majoria dels pisos propietat de les entitats financeres que hi ha a Mollet i que consten com a buits en realitat estan ocupats per persones que hi viuen. Així ho ha constatat l’Ajuntament de Mollet quan, en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha inspeccionat una cinquantena de pisos propietat d’entitats financeres que constaven que estaven buits. Entre març i maig, només se n’han trobat 9. Del total d’aquestes inspeccions, s’ha constatat que hi havia persones vivint-hi i s’ha comprovat que no estaven buits.

Aquesta actuació és fruit del conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat a través de la seva Agència de l’Habitatge. La inspecció verifica la desocupació sense causes justificades i estableix les mesures més idònies perquè l’habitatge pugui ser utilitzat. Finalment, aquests habitatges poden ser destinades a causes d’interès social.

La regidora d’Habitatge, Núria Muñoz, ha explicat que “en matèria d’habitatge s’estan intentant fer molts esforços perquè des del govern municipal entenem que és una de les prioritats per a la ciutadania”. La regidora ha afegit que “l’Ajuntament treballa incansablement per buscar solucions i alternatives al problema de l’habitatge a la nostra ciutat”.

La llei catalana de protecció del dret de l’habitatge estableix la col·laboració entre les administracions públiques per establir marcs de protecció de les persones en risc d’exclusió residencial. Entre les mesures previstes per aquesta llei, existeix la possibilitat de l’expropiació forçosa d’habitatges buits per dotar a les administracions d’un parc social d’habitatges de lloguer assequible.