L’Ajuntament presenta el Protocol Local per l’Abordatge i la Prevenció de la Mutilació Genital Femenina

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat el Protocol Local per l’Abordatge i la Prevenció de la Mutilació Genital Femenina (MGF) a través del qual s’establiran uns circuits d’actuació, per tal que des dels diferents serveis es pugui actuar de manera ràpida i eficaç en cas de tenir alguna sospita.

La Taula Local de Mollet del Vallès ha estat l’instrument que ha permès establir el Protocol Local per a l’Abordatge i la Prevenció de la MGF, que inclou el seguiment de casos concrets, les mesures a emprendre des del primer moment en què hi hagi alguna sospita i el treball a nivell comunitari.

Entre d’altres, aquest organisme té les funcions d’actualització anual de les dades de població de la ciutat procedent dels països susceptibles de risc. També serveix per l’identificació de les zones de la ciutat on hi ha més població de risc. També
per tenir en compte i registre de les noves matriculacions de nenes amb risc de MGF als centres educatius i a les escoles bressols municipals, també les noves reagrupacions familiars i registre de les nenes amb risc de MGF. Amb els casos detectats, cal informar a la Taula i activar la revisió pediàtrica.
També la realització d’accions de sensibilització adreçades a professionals que treballen en els àmbits de detecció (jornades i xerrades informatives); d’accions de sensibilització i trobades amb les comunitats/associacions dels països on practiquen la MGF i el registre i seguiment dels casos detectats.

A la Taula hi participen professionals de diferents àmbits, com ara el social, sanitari, educatiu o policial, que treballaran de forma coordinada per facilitar la prevenció i la detecció precoç de casos de MGF.

La regidora coordinadora de l’Àrea de Drets Socials, Ana Mª Díaz, ha anunciat que “treballarem en equip amb tots els sectors implicats i els Serveis Socials Municipals seran els responsables de la dinamització i seguiment de la Taula i, per tant, també del Protocol Local per a la Prevenció i l’Abordatge de la MGF” afegint que “aquest protocol s’afegeix i complementa a d’altres protocols que ja tenim actius a Mollet contra la violència de gènere”.

De la seva banda, la regidora de Salut Pública, Pepi Muñoz, ha posat l’èmfasi en el fet que “el més important és que aquest protocol ens permetrà treballar en xarxa per detectar, prevenir i, si s’escau, atendre i recuperar les possibles víctimes”.

Des de l’Institut Català de la Salut (ICS), la responsable del Servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Lucía Burgos “ha volgut agrair a l’Ajuntament de Mollet que posi en marxa una iniciativa que ens permetrà treballar conjuntament amb un objectiu clar com és la prevenció i el diagnòstic precoç”.

A l’acte de presentació del protocol també hi ha assistit Cristina Rigau, ginecòloga de l’Hospital de Mollet, el sergent coordinador de Policia Comunitària de l’Àrea Bàsica Policial de Mollet del Vallès, Eladi Ribes, i el sergent cap de proximitat de la Policia Municipal de Mollet, Baltasar Pérez.