El Pla d’Habitatge preveu que Mollet necessitarà promoure 1963 habitatges socials nous en els propers 20 anys

La Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social, del Departament de Drets Socials de la Generalitat està duent a terme unes Jornades territorialitzades per explicar el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge (PTSH), que és l’instrument de planificació que marcarà les línies de futur en habitatge fins el 2042

Per a la consecució dels seus objectius, el PTSH divideix el territori de Catalunya en àrees que configuren els àmbits d’actuació i que són: les àrees de demanda residencial forta i acreditada, les àrees preferents, les àrees no preferents i les àrees rurals.

L’àrea de demanda residencial forta i acreditada està formada per 163 municipis de l’Àrea de Barcelona que suposen el 82,7% de la població de Catalunya, i que són els que tenen l’obligació de complir amb l’objectiu de la solidaritat urbana, que vol dir que hauran de disposar d’un 15% mínim d’habitatges destinats a polítiques socials. L’estimació és que serà necessari obtenir 300.000 habitatges destinats a polítiques socials en les àrees de demanda forta i acreditada.
En aquest ámbit hi ha Mollet del Vallès. El Pla especifica que la ciutat té actualment 22.033 habitatges dels quals 2.104 són de protecció social. Es tracta d’un percentatge del 9’5%, el segon més elevat del Vallès Oriental després de Montmeló (13’3%) i molt per davant de poblacions com Granollers (6’9%) o Parets del Vallès (3’3%), Montornès (4’2%), La Llagosta (2’4%), Sant Fost (2’2%) o Martorelles (1’2%). La ciutat, doncs, no està molt allunyada de l’objectiu del 15% fixat per la Generalitat.


El Pla calcula que l’any 2042 Mollet tindrà un parc d’habitatges de 25.953, es a dir 3.902 més que en l’actualitat. Per assolir l’objectiu fixat del 15% d’habitatge social el Pla afirma que a Mollet s’hauran de destinar a ús social un total de 1930 habitatges existents i construir 1963 habitatges nous.