Molletopina posa sobre la taula diversos problemes que afecten el bus urbà de Mollet

Molletopina ha informat que fa unes setmanes ens vam reunir amb el regidor de mobilitat, Juanjo Baños i el director de serveis territorials per tractar una sèrie de qüestions relatives a la mobilitat de la ciutat. Per part de Molletopina, vam assistir Nuria Flores, Víctor Molina i David Sánchez.

El tema més important que es va tractar a la reunió és el fenomen de l’aparellat o bus bunching al bus urbà. És a dir que dos vehicles de la mateixa línia, al circular a velocitats diferents, o per altres motius, com dificultats en el trànsit, acaben coincidint en una o més parades. Això, diuen, passa amb molta freqüència a Mollet.

El regidor i el director de serveis territorials, segons MolletOpina els van indicar que des del dia 10 de gener s’està realitzant un cronometratge del temps de duració de cada expedició al llarg de quinze dies.

Des de Molletopina en fan una valoració molt cautelar. “Creiem que és una mesura útil per poder treballar amb la realitat, però també que serà una realitat condicionada per l’actual horari que és massa ajustat”, comenten

“Si s’hagués establert un horari temporal amb temps d’expedició amb prou marge també es podria obtenir una valoració de la durada real de les expedicions sense cap horari ajustat a seguir”, diuen i concluen que  “veurem quina aplicació de les dades fan els serveis tècnics finalment, si decideixen fer arranjaments puntuals a l’horari actual o estableixen un pas uniforme i amb uns temps de viatge raonables i que tinguin en compte possibles contratemps”.

Per MolletOpina, al marge dels factors com la velocitat de circulació dels vehicles, intervenen altres elements com que hi ha carrers estrets on la circulació és més lenta i hi ha girs complexos.

“A més, el disseny de l’horari ja preveu que els vehicles estiguin repartits de forma desigual al llarg del recorregut, de manera que la distribució del passatge no és uniforme i els temps de parada poden ser molt diferents a cada autobús”, comenten. També diuen que hi ha manca de parades dobles i que a l’itinerari hi ha massa parades.

A més, consideren que la reducció de l’oferta limitant el vehicle de reforç a dues petites franges horàries afecta negativament i que actualment es produeixen esperes d’entre 30 i 40 minuts o la gent ha de canviar d’autobús a mig recorregut. “És a dir, s’ha perdut puntualitat, fiabilitat i atractiu del servei. A més, l’Ajuntament ha contractat quilòmetres que no s’han realitzat o s’han fet pràcticament en buit, fins i tot per disseny de l’horari”, diuen.
“L’horari actual intenta reduir el temps de cada expedició al mínim possible per tal d’oferir més expedicions i més freqüència, quelcom que, a priori, sembla correcte. Malauradament, s’ha vist que no era un horari realista”, assenyalen.

LES PROPOSTES PER MILLORAR EL SERVEI

 Molletopina ha fet tota una sèrie de propostes per reduir al mínim possible les situacions d’aparellat:

1. Implantar una regulació horària a l’horari. Introduir entre 2 i 4 minuts de marge a cada expedició per mantenir la distància uniforme entre els vehicles i mirar de garantir la màxima puntualitat.

2. Implantació d’un Sistema d’Ajut a l’Explotació dinàmic que reguli automàticament la puntualitat dels autobusos en funció de la seva posició en cada moment.

3. Implantació de prioritat semafòrica. Una mesura que tindria un cost de 6.000€ per semàfor (el 0,1% del pressupost total anual de l’Ajuntament) i ajudaria a reduir retards amb un procediment simple. Proposen instal·lar el sistema a la cruïlla d’Enric Morera amb la rambla de Pompeu Fabra a manera de prova pilot.

A banda d’això, també proposen la revisió del nombre de parades. En concret, aquelles que es troben a menys de 170 metres o que no són accessibles, com la plaça de Sant Vicenç. En aquest sentit, l’Ajuntament apunta que ja s’ha instat a la Generalitat de fer una supressió tot i que encara no han obtingut resposta. Finalment, tornen a suggerir la creació de parades dobles a la ciutat a Pl. de Can Borrell, Hospital – Ronda Pinetons i Av. Burgos – Parc de Can Mulà. Són parades amb un elevat nombre d’expedicions i que, en alguns casos, tenen més d’una sortida programada alhora. Amb una acció molt simple com situar dos pals de parada a la vorera es pot guanyar molta agilitat.