La pelleria i Can Fàbregas

Vista aèria de La Pellería, i una mica més a l’esquerra Can Fàbregas (Sedunion). Dècada dels anys quaranta. 

Text: Josep Maria Escura