S’inicien les obres per ampliar el Servei d’Urgències de l’Hospital de Mollet

Aquesta setmana s’inicien les obres del Servei d’Urgències de l’Hospital de Mollet de la Fundació Sanitària Mollet, que significaran una ampliació de l’espai actual en un 50% i permetran disposar d’un 30% més de punts d’atenció. Aquest projecte vol donar resposta a l’augment de la població de referència, l’increment de demandes especialitzades d’atenció
urgent i les noves necessitats sorgides durant la pandèmia de la COVID-19.

Per ampliar el servei s’incorporarà l’actual zona d’aparcament d’ambulàncies. Es preveu un termini de nou mesos per a l’execució del projecte d’ampliació. L’objectiu és que les noves urgències es posin en marxa l’últim trimestre de l’any 2022.

El projecte s’ha adjudicat a UTE Geinstal – Bosch Pascual. La inversió prevista és d’1,5 milions d’euros per a l’execució de
l’obra i 400 mil euros per a l’equipament. Els treballs els realitza la Fundació Sanitària Mollet amb finançament del Servei Català de la Salut.


Es preveuen tres fases d’obra. La primera actuarà sobre la marquesina i l’actual zona d’ambulàncies, procurant una afectació mínima per a la ciutadania. La segona fase es centrarà en l’adequació interior de la zona ampliada i la incorporació de la imatge diagnòstica. La tercera fase abordarà la connexió entre ambdues zones i l’adequació
d’alguns espais de les urgències actuals.

L’accés de vianants al servei no es modificarà. L’accés d’ambulàncies quedarà afectat durant alguns moments de l’obra.

L’ampliació dotarà el Servei d’Urgències d’uns 500 m² més útils, passant de 1.000 m² a 1.500 m² de superfície total construïda i permetrà sectoritzar i diferenciar els diferents processos d’urgències. Així mateix, els nous espais augmentaran gairebé un 30% el nombre de punts d’atenció. Hi haurà 10 punts més que els actuals i incorporaran un servei d’imatge diagnòstica dins de la mateixa unitat per agilitzar els processos.

El projecte s’ha dissenyat perquè sigui possible establir una atenció especialitzada i diferenciada per a pacients fràgils,
pediàtrics o traumatològics. Concretament, la nova estructuració d’urgències preveu 2 boxs i 2 punts de tractament per a pediatria, 6 boxs per a traumatologia, 5 boxs d’observació per a pacients geriàtrics o fràgils i 1 box de seguretat.

Per tal de poder seguir donant resposta a les necessitats generades per la pandèmia de la COVID-19, s’han dissenyat circuits sectoritzats per a pacients respiratoris, separats de les urgències de Nivell I, i s’incorporaran 2 espais de pressió negativa.