Un estudi posa al descobert que al parc dels Pinetons hi viuen 124 espècies animals

La guineu, una de les espècies detectades al parc dels Pinetons

Un estudi realitzat per l’Associació GRENP ha posat al descobert la gran biodiversitat que hi ha al Parc dels Pinetons de Mollet. L’entitat ha pogut catalogar en aquest espai 203 espècies (79 vegetals i 124 animals). D’entre aquestes, 40 estan protegides i dues amb un cert grau de protecció, el Martinet ros (Ardeola ralloides), catalogada com a vulnerable i el Fartet (Aphanius iberus), identificada com a espècie en perill d’extinció.

Entre les 43 espècies d’ocells destaquen rapinyaires nocturns com el mussol comú, el xot i el gamarús, o diürns com el xoriguer o l’aligot comú.

Entre les 13 espècies de mamífers catalogats cal esmentar la guineu, l’eriçó i l’esquirol i entre les 61 espècies d’invertebrats terrestres i aquàtics trobem les libèl·lules, les papallones, els escarabats i els crustacis aquàtics.

L’entitat diu que aquest espai, “gràcies a l’actuació continuada per part de l’Ajuntament, ha passat de ser un espai agrari amb bosquines mal distribuïdes a ser un mosaic d’hàbitats amb una coherència que ha facilitat la colonització de les espècies presents a la zona actualment”.

Segons el regidor de Justícia Ambiental, Ecologisme i Transició Energètica, Raúl Broto, “no només és un orgull per a nosaltres que reconeguts biòlegs, ecòlegs, herpetòlegs i ornitòlegs ens felicitin per les actuacions que estem fent als Pinetons, sinó que, a més, aquest estudi també ens servirà per seguir treballant a favor de la biodiversitat d’aquest espai preservant aquelles espècies que estan protegides o que fins i tot estan en perill d’extinció”.

Entre les propostes que fa l’estudi encarregat per l’Ajuntament, hi ha la de preservar i potenciar els valors ambientals de l’espai, la reducció dels principals impactes que perjudiquen la biodiversitat, com la presència d’espècies domèstiques sense lligar, espècies exòtiques o invasores i les molèsties que ocasionen el vandalisme i els sorolls.

També proposa fomentar la ciència ciutadana i la divulgació dels serveis ambientals que aquesta riquesa natural aporta, tant al parc com a la resta de la ciutat.

“Per nosaltres, ha sigut una sorpresa trobar aquest gran nombre d’espècies en un espai tan reduït i volem demanar que es continuï amb la gestió de l’espai amb la bona inèrcia que hem vist durant aquest any de mostreig. Així mateix, desitgem que tant el Parc dels Pinetons com el seu entorn més directe, inclòs l’espai de Gallecs, sigui conservat i no alterat, ja que la seva destrucció provocaria una pèrdua de biodiversitat important que afectaria negativament a la ciutat de Mollet del Vallès i la seva ciutadania”, comenten des d’aquesta entitat.