Una cinquantena de gerents de tot Catalunya han abordat a Mollet l’evolució del paper dels hospitals en l’ecosistema de salut

Després de dos anys i més de 15 reunions no presencials, el Consell de sector d’atenció especialitzada d’aguts de La Unió Catalana d’Hospitals ha impulsat la Trobada de gerents d’hospitals de l’entitat per tal de fer un treball col·lectiu sobre els canvis que vindran amb dinàmiques de participació i de debat pròpies de la presencialitat.

El tema central de treball de la sessió ha estat sobre l’evolució del paper dels hospitals en l’ecosistema de salut, en el context de les reordenacions necessàries, en l’organització territorial de la cartera de serveis a oferir a la població i les col·laboracions estratègiques entre centres per donar aquests serveis amb la màxima qualitat, equitat i integració de l’atenció en els projectes de salut de cada territori.

Roser Fernández, directora general de La Unió, ha introduït la sessió compartint la situació d’entorn, on davant la vulnerabilitat i incertesa dels escenaris cal apostar pel compromís i les oportunitats per avançar en canvis que aportin valor i s’adaptin a les necessitats de les persones. I el model sanitari català, de base territorial, amb organitzacions solvents i compromeses, de govern i gestió professionalitzada i que treballen en xarxa és un ecosistema de referència per assolir-ho.

Ignasi Riera, vocal-president del Consell de sector d’atenció especialitzada d’aguts de La Unió ha presentat les Reflexions del grup de treball del Consell de sector de La Unió sobre cartera de serveis i col·laboració estratègica entre hospitals.

En aquest sentit, ha destacat que cal fer una actualització del paper dels hospitals motivada pels canvis en les necessitats de la població i la manca de professionals, amb especial impacte en els hospitals comarcals. Actualitzar el paper no vol dir perdre el rol que tenen el territori, sinó trobar un nou equilibri idea de la cartera de serveis en el marc d’un projecte de salut del territori, on cada servei contribueixi en allò que pot aportar més valor. Les decisions sobre les reordenacions i la cartera de serveis s’han de basar en l’avaluació de la resolució i resultats. No menys important és que els hospitals, especialment els comarcals i perifèrics, han de mantenir i reforçar les possibilitats de retenir i captar professionals, amb projectes i condicions atractives per als professionals i dinàmiques de col·laboració estratègica entre hospitals, i això ha de ser un compromís de sistema.

Per a Jaume Duran, director de la Fundació Sanitària de Mollet i secretari de la Junta Directiva de La Unió ha posat l’èmfasi en què “posar en valor la tasca no només assistencial de les entitats del territori, plurals i arrelades a la seva història i realitat, sinó també com a motor econòmic de vertebració d’equitat pels ciutadans i sostenibilitat del planeta” “des de l’associació es treballa per millorar l’accés territorial al sistema de salut es visqui on es visqui i sobretot per millorar l’equitat en l’accés en els resultats es visqui on es visqui”.

Ignasi Carrasco, director de l’Àrea Assistencial del CatSalut ha parlat de la necessitat de fer una planificació adequada i amb les entitats proveïdores dels serveis de salut per tal d’arribar a tota la ciutadania amb els serveis bàsics i especialitzats de salut a través del diàleg, les aliances estratègiques i el bon govern. I ha destacat que cal fer-ho amb la participació dels ciutadans, la implicació de professionals i la complicitat i generositat d’administració i entitats.

Al finalitzar la trobada, s’ha realitzat una breu visita al projecte Green Hospital de l’Hospital de Mollet, per tal de conèixer els diferents elements que el composen tals com l’arquitectura sostenible, la geotèrmia o les plaques solars, un model referent a nivell internacional.