Els jutjats de Mollet del Vallès comencen a treballar amb el model d’oficina judicial

Els jutjats Mollet del Vallès comencen a treballar aquesta setmana amb el nou model d’oficina judicial, que millora i agilitza el servei que reben els ciutadans. El partit judicial de Mollet té un Servei Comú Processal General (SCPG) que assumeix les tasques de suport de caràcter més general, com ara el registre i repartiment, la comunicació, el correu, l’atenció al públic i als professionals, entre d’altres. Aquest servei s’organitza de manera centralitzada i fa tasques especialitzades en un espai compartit de tramitació i gestió, per donar servei als jutges que s’encarreguen de la resolució dels procediments civils i penals.

Així mateix, els jutjats de Mollet tenen un Servei Comú Processal d’Execució (SCPE) que té com a funció principal fer els tràmits necessaris per executar les resolucions judicials i processals que s’han de complir de manera forçosa.

L’especialització del treball

Aquest nou mètode d’organització del treball es basa en la compactació de determinades funcions en un servei comú, la millora del suport a la funció jurisdiccional, l’establiment de metodologies de treball, l’enfortiment de mecanismes de direcció i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument principal de treball, entre altres característiques. L’objectiu és avançar en la modernització de la justícia per oferir un millor servei i una justícia més propera als ciutadans, més ràpida, més eficaç i de millor qualitat, que doni resposta a les necessitats de la societat actual.

Al capdavant de l’oficina judicial hi ha el lletrat de l’Administració de justícia, que té una gran autonomia administrativa i criteris d’organització propis, la qual cosa permet alliberar els jutges de les tasques de gestió i en millora les tasques jurisdiccionals. L’oficina judicial no modifica les funcions dels jutges i magistrats. Els canvis es produeixen en el seu entorn i en la manera de relacionar-se amb els nous serveis comuns. L’oficina els allibera de tasques administratives i tècniques i, alhora, possibilita la dedicació exclusiva a la funció jurisdiccional.

Tot el personal que prestava serveis als jutjats de Mollet s’ha acoblat als nous llocs de treball i ha rebut una formació adaptada al seu lloc de destinació, que ha estat impartida pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament. D’aquesta manera, es potencia l’especialització del personal dels cossos al servei de l’Administració de justícia, un dels objectius essencials de l’oficina judicial.

Menys paper, menys tràmits

La implementació de l’oficina judicial ha permès impulsar l’expedient judicial electrònic. D’aquesta manera, Justícia vol reduir l’ús del paper i facilitar la interconnexió entre els diferents agents jurídics per evitar la duplicitat de tràmits, facilitar l’accés a la informació i estalviar molèsties innecessàries als ciutadans o professionals en reclamar-los documents que ja figuren en registres públics. L’expedient digital escurçarà el temps de resposta en la tramitació total d’un assumpte.

L’oficina judicial incorpora el sistema de gestió processal e-justícia.cat, que permet la signatura electrònica dels documents, la recepció telemàtica dels escrits, la tramitació guiada, el control dels terminis, la incorporació de documents en paper a l’expedient judicial electrònic i la generació automatitzada de l’estadística, entre d’altres.

Implementació i desplegament del model

Amb el de Mollet del Vallès ja seran vint-i-cinc els partits judicials a Catalunya en què el Departament de Justícia ha implementat l’oficina judicial, després de Girona, Olot, la Seu d’Urgell, Cornellà de Llobregat, el Vendrell, el Prat de Llobregat, Amposta, Balaguer, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès, Blanes, Puigcerdà, Gandesa, Cerdanyola del Vallès, Ripoll, Vielha e Mijaran, Tremp, la Bisbal d’Empordà, Berga, Solsona, Falset, Tortosa i Igualada.Actualment, el Departament de Justícia prepara la implementació de l’oficina judicial a l’Hospitalet de Llobregat, a finals d’any.