Mollet aprova un pla per garantir els drets dels infants i dels adolescents a la ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès d’aquest octubre ha aprovat per unanimitat el Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA) proposat per l’equip de govern. El Pla, que és un dels compromisos del Govern Municipal per fer complir els drets dels infants i adolescents a la ciutat, és fruit d’un acord a nivell local sobre les accions que caldrà seguir aplicant i complementar-les amb d’altres de noves els propers 4 anys. L’objectiu és vetllar pels drets i les oportunitats de la població molletana de 0 a 18 anys coordinant, promovent i impulsant les polítiques i actuacions de l’Ajuntament per tal de tenir cura d’aquest col·lectiu.

Fruit d’aquest treball coordinat i transversal a l’hora d’elaborar el Pla,s’han creat dos nous espais com són el Grup Motor, que serà l’encarregat de desenvolupar les principal línies estratègiques, i el Grup de Treball, que serà l’encarregat d’implementar-les. Ambdós grups dependran del Grup Institucional d’Impuls, òrgan que liderarà i impulsarà el Pla.

Al marge de partir d’un estudi aprofundit de la realitat local, el PLIA  incorpora des de l’inici, la perspectiva dels drets dels infants i adolescents que promou UNICEF a través del Programa Ciudades Amigas de la Infància (CAI). Així mateix, cal recordar que Mollet del Vallès ja compta amb un Consell d’Infants i que les polítiques d’infància estan incorporades a totes les àrees de l’Ajuntament amb espais de treball transversal.

Els drets dels infants i adolescents dins del  PLIA  

·Dret a l’escolta (dret a ser escoltats/des i informats/des de tot allò que succeeix a Mollet fomentant la seva participació i capacitat de participació a través de diferents canals de representació en tot allò que els afecti)

·Dret a serveis de qualitat (garantir principalmentels serveis relacionats amb la salut, l’educació, l’orientació laboral, el benestar social i les beques i ajudes)

·Dret a un tracte just (aquest dret està estretament relacionat amb la inclusió, la protecció, la igualtat d’oportunitats i el foment de la cohesió social d’infants i adolescents: amb discapacitats, procedents de famílies immigrants, d’ètnia gitana, menors no acompanyats, col·lectiu LGTBI+, infants en situació o risc de pobresa i/o exclusió social, entre d’altres)

·Dret a viure en entorns segurs i nets (garantir que estiguin lliures de les violències exercides per les persones adultes i també de les violències entre els propis infants i adolescents)

·Dret a ser infant i adolescent (que tinguin garantit el gaudi del joc, l’oci, el lleure, la vida familiar i el descans)

Objectius específics

·Conèixer la situació actual de la infància i l’adolescència al municipi, a través d’una mirada integral que parteixi dels drets dels infants i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030, i que tingui en compte tant les dades estadístiques com les visions dels agents implicats.

·Ordenar, sistematitzar i valorar els recursos locals existents (serveis, programes…) en matèria de polítiques d’infància i adolescència.

·Detectar les necessitats i prioritats existents en l’àmbit de la infància i adolescència al municipi i recollir les propostes d’actuacions locals que hi donin resposta.

·Planificar de forma participativa les polítiques d’infància i adolescència a desenvolupar els propers 4 anys, tot fixant els mecanismes de seguiment i avaluació del Pla.

·Implicar els agents socials del territori en el disseny i el desenvolupament del Pla d’Infància i Adolescència de Mollet del Vallès a través de la Taula Local d’Infància i Adolescència.

Segons l’alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio Calé, “aquest pla reafirma i amplia el compromís d’aquest Ajuntament per vetllar pels nostres infants i adolescents i fer complir els seus drets” L’alcaldessa també ha volgut agrair “la tasca i la complicitat dels agents socials de Mollet, de la ciutadania implicada i dels serveis municipals i els treballadors i treballadores d’aquesta casa per contribuir a fer possible aquesta iniciativa”.

De la seva banda, la regidora d’Infància, Núria Muñoz Herrera, ha destacat que “amb aquest nou pas fem de Mollet una ciutat capdavantera en preocupar-se de tot allò que afecta als nostres infants i adolescents” alhora que ha agraït “el suport unànime de tots els grups municipals, el que confirma que és un pla necessari, però també ambiciós i de futur”.