Defuncions a Mollet del 8 al 14 de novembre

  • José Careta Pou 08/11/2022 103 anys
  • Visitación Pérez García 09/11/2022 95 anys
  • José Maria Ramos Selma 10/11/2022 71 anys
  • Dolores Call Ninou 11/11/2022 94 anys

Dades: Monserdà Serveis Funeraris