Replantejar la cita prèvia com a requisit per accedir a les oficines d’atenció ciutadana

El sistema de cita prèvia s’ha generalitzat i instaurat als ajuntaments des de la pandèmia, essent un sistema útil en aquelles circumstàncies. La formació qüestiona que en l’actualitat, amb una situació molt diferent, s’hagi convertit en la única manera per accedir a l’atenció ciutadana.

De fet, la mateixa síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ha reclamat a totes les administracions catalanes que la cita prèvia deixi de ser un requisit per accedir a les oficines d’atenció ciutadana. 

Des de Mollet en Comú es considera que caldria replantejar aquest mecanisme, perquè a la pràctica, no pugui succeir que algun ciutadà es quedi sense ser atès per les oficines d’atenció ciutadana o el registre, per ser la cita prèvia requisit inexcusable.

Tot i reconèixer que la cita prèvia és una bona fórmula per a que la ciutadania es pugui organitzar el seu temps, la formació recorda i assenyala que encara hi ha moltes persones amb dificultats per a utilitzar les eines digitals. Si per tal d’accedir a les OACs cal demanar cita prèvia de forma telemàtica, hi ha un gruix de població a qui se li dificulta l’accés a l’atenció presencial amb l’administració més propera, l’Ajuntament.

També cal recordar, que a dia d’avui segons normativa, les persones físiques no estan obligades a relacionar-se amb l’administració per via electrònica, a diferencia de les jurídiques, que sí ho estan.

Mollet en Comú reivindica que es garanteixi l’atenció presencial a les persones físiques, i especialment als col·lectius més vulnerables i que poden trobar més dificultats. Això passa perquè es pugui atendre a persones que s’adrecin a les oficines d’atenció i de registre sense limitacions ni subjeccions a l’obtenció de cita prèvia, i/o que s’impulsin canals alternatius per obtenir cita prèvia, així com acompanyament i suport a les persones que puguin tenir problemes d’accés a dispositius informàtics o a internet.

Fa uns mesos, Mollet en Comú va portar una moció al Ple, denunciant que el tancament d’oficines bancàries i la “digitalització” de totes les gestions representa una autèntica discriminació contra els col·lectius no digitalitzats i especialment la gent gran.

Si en aquell moment es plantejava que era inadmissible que gent que s’ha passat tota la seva vida lluitant i treballant ara siguin tractats com a ciutadans de segona per la banca. I que calia que els governs regulessin aquests serveis i garantissin per llei una bona atenció a tothom, la portaveu de Mollet en Comú Marina Escribano, planteja ara que ” amb la cita prèvia és una situació similar, però parlem de l’administració pública. No podem permetre que hi hagi cap ciutadà que es senti exclòs de l’atenció ciutadana, o que tingui especials dificultats d’accés”.