El torrent Caganell

Torrent Caganell (ara Rambla Nova) al descobert, en el tram del carrer Bernat Metge fins a Jaume I. Any 1964.

Text: Josep Maria Escura