El Tabaran

Interior del Tabaran (ja desaparegut) Aquest lloc havia estat una sala de ball, cinema, teatre, discoteca i per la Festa Major se celebrava la competició de Lluita Lliure, així com per a esdeveniments diversos. L’acte de la fotografia correspon al Certamen Catequístic, l’any 1944.

Text: Josep Maria Escura