Volem medicaments financiats per la sanitat pública

Volem Medicaments aprovats per la comunitat cientifica que siguin  financiats per la sanitat publica ja!!! 

La ciutadania dona per fet que qualsevol medicació que necessitem, sigui per a problemes lleus o greus., será financiada per la Sanitat Pública però no és així. Han retirat més de 400 medicaments que abans eren pagats per la Sanitat Pública, tot i això tractarem d’anar a l’arrel del problema.

Un medicament ha de passar filtres, ho sabem, filtre de la OMS, filtre de la FDA a nivell europeu…

Però el procés es topa amb particularitats, una vegada aprovat a Europa passa a cada país i aquests a la vegada passen les competències a cada Autonomia que, a la vegada, aplica els seus filtres.

Ens hi sembla molt correcte, la seguretat abans de res i la salut també.

 Dit això, com pot ser que medicaments aprovats no estiguin financiats?

Molt senzill, la Farmacèutica fixa un preu i el valora i després negocia aquest preu amb el Ministeri i es decideix si s’ha de pagar aquest preu.

Ens trobem llavors que medicaments de nova generació, com els anticoagulants, només depenen del diagnòstic que faci el metge en aquell moment.

Un cas pràctic, el Sintrom, es recepta gairebé a tothom. És més eficaç? No.

Fonts mèdiques consultades per fer aquest article confirmen, textualment, no ens deixen receptar els altres de nova generació..

Per exemple, el Eliquis, quan s’ha demostrat més eficaç en el tractament de les TVP.

Llavors, en quin lloc queda el pacient que ha de pagar 90€ mensuals per el seu medicament?

Ja hem assumit que els xarops no entren, ni antipirectics, ni oftalmologics, ni pomades d’ús tòpic, etc etc etc.

Com a usuaris en el dret de reclamar que la medicació sigui la més eficaç i no la més barata.

En això consisteix el tractament de malalties, en curar i no entrar dintre d’una guerra de preus amb les diferents farmacèutiques, guerra en la que som víctimes col·laterals els mateixos de sempre, els pacients 

Instem a qui correspongui que vigili i fiscalitzi el tema.

Per la nostra salut i per la de tots, finançament total dels medicaments perque, i ells ho saben, hi ha moltes famílies vulnerables i sobretot, perquè és el nostre DRET.

ENCARNA GUARDIA 

MEMBRE DE LA COORDINACIÓ DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PUBLICA DEL BAIX VALLÉS.