La Diputació otorgará 704.163 euros a l’Ajuntament de Mollet per poder tancar l’any 2023 sense dèficit i assegurar la liquiditat el 2024

La Diputació de Barcelona atorgarà 704.163,24 euros a l’Ajuntament de Mollet del Vallès a través d’un fons extraordinari pels governs locals gràcies a la Diputació de Barcelona, presidida pels socialistes. L’import estarà dividit en dues parts: la primera, de 469.442,16 euros, per destinar a despesa corrent i a tancar l’exercici de 2023; i la segona, de 234.721,08 euros, per destinar a despesa corrent i inversió durant l’exercici de 2024.

El fons de la Diputació correspon a un total de 75 milions d’euros que es posaran a disposició dels municipis de la demarcació amb l’objectiu que puguin tancar l’any sense dèficit i assegurar la liquiditat del 2024 dividits en dues fases de 50 i 25 milions d’euros, el 2023 i el 2024, respectivament.

La distribució dels ajuts s’ha fet d’acord amb criteris públics, objectius i acotats seguint la línia d’altres ajuts semblants atorgats, com una assignació mínima a cada ajuntament, el nombre d’habitants, la desocupació o l’extensió territorial del municipi.

Així doncs, el nou programa constarà de dues línies de suport: suport a la despesa corrent i a la despesa de capital i financera. La primera línia preveu accions com les reparacions, manteniment i conservació d’infraestructures i béns locals; l’increment del preu dels subministraments; la modernització dels sectors econòmics tradicionals; i, actuacions de foment del turisme sostenible i responsable, de l’esport com a eina d’inclusió social i comunitària i de l’ocupació de qualitat, així com la reducció de la bretxa digital i la inserció laboral dels col·lectius en situació de vulnerabilitat.

D’altra banda, la segona línia preveu, entre d’altres, inversions sobre l’espai públic, en equipaments energèticament sostenibles i socialment integradors, en infraestructures urbanes orientades a fomentar la sostenibilitat ambiental i la transició energètica i en la posada en valor del patrimoni arquitectònic local. També serà una línia de suport en l’amortització anticipada del deute.

Els governs locals hauran d’acceptar aquest nou ajut des d’aquest divendres, 10 de novembre, fins al 30 de novembre