Ciutats lliures de tràfic de dones i menors

El 23 de Novembre, es commemora el dia internacional contra el tràfic de dones i menors amb finalitats d’explotació sexual. 

El terme tràfic de blanques (trata de blancas) fa referència a un fenomen molt antic de quan es segrestaven dones europees per portar-les a altres indrets del sud, fenomen que ara més aviat és a la inversa i, de fet, moltes de les persones avui traficades són negres. Tot i així, encara és un terme que s’utilitza sovint.


Aquesta moció revesteix una importància fonamental, ja que aborda la qüestió de l’abolició de la prostitució i el tràfic de dones i menors, problemàtiques greus que afecten moltes vides. Personalment, comparteixo fermament la idea que la prostitució no pot ser considerada una professió, sinó més aviat com una forma de violència contra les dones.

És lamentable veure com el moviment feminista es mostra dividit en aquesta qüestió, amb posicionaments abolicionistes i reglamentistes. Considero que és imprescindible obrir un diàleg constructiu entre els diferents punts de vista dins del feminisme. Tots compartim l’objectiu de posar fi a aquesta xacra que afecta no només les dones, sinó també estrangeres, nens i nenes.

Fem una crida al diàleg i a la comprensió mútua, reconeixent la diversitat d’opinions dins del moviment feminista. La unitat en aquesta causa és fonamental per abordar amb èxit el tràfic de dones i menors amb finalitats d’explotació sexual.

A més, demanem la implementació d’una llei efectiva a Catalunya i a tot l’Estat espanyol per lluitar contra el tràfic i la prostitució. Aquesta legislació ha de ser holística, abordant el tràfic, la prostitució i la pornografia, amb un enfocament que no penalitzi les dones, sinó que els ofereixi el suport necessari com a víctimes d’una de les formes més extremes de violència masclista. És imperatiu proporcionar-los tots els recursos necessaris per restablir la seva situació com a ciutadanes amb plens drets.

Amb aquesta perspectiva, estem decidits a votar a favor d’aquesta moció, posant èmfasi en la importància de trobar un punt de trobada dins del moviment feminista. La unitat i la col·laboració seran claus per aconseguir canvis significatius en la lluita contra el tràfic de dones i menors.

Antonio Lopez

Regidor d’Ara Mollet ERC-EUIA