Farmàcies de guàrdia a Mollet de l’11 al 17 de desembre

Dilluns 11         GARNÉS

Dimarts 12         LAFARGUE

Dimecres 13       MARTÍNEZ

Dijous 14         CAN BORRELL

Divendres 15      MORALES

Dissabte 16         RELAT

Diumenge 17        ROVIROSA