Rebutgem l’Agrupament de la Pediatria Proposat pel Conseller Manel Balcells

Durant setmanes el Conseller Manel Balcells, ha tingut ens suspens a les plataformes, sindicats y moviments diverses de salut, esperant el Pla que el Conseller va anunciar. Senyal de que ha treballat en la més absoluta soletat.  No se li ha donat cap tipus de col·laboració a les entitats inclús als directors dels CAPs, que a dia de avui no saben res del Pla. Ja fa mes de deu anys que deien que faltaven metges i metgesses pediatres. El mateix de metges de família. La pregunta obligada es: com no han fet res en aquets deu anys?


Des de Comunistes per la Salut Pública de Catalunya, volem expressar el nostre rebuig inequívoc a aquesta iniciativa i volem destacar diversos motius pels quals diem NO:


Falta de Consens i Participació. La decisió d’aplicar aquest agrupament s’ha pres sense el consens i la participació necessària de les entitats i professionals afectats. Aquesta manca de col·laboració trenca els principis bàsics de proximitat i equitat territorial, elements fonamentals en el sistema de salut. Aquest no es el camí.


Es crucial involucrar grups diversos: Entenem que la presa de decisions sobre un nou model d’atenció pediàtrica ha de comptar amb un procés de participació que reculli les propostes i involucri als grups socials, polítics i sindicals del sector. Aquesta participació diversa és essencial per garantir una atenció equitativa i per considerar les diferents perspectives, abans de cap mena de canvis significatius en el sistema de salut.


Necessitat d’Acord Nacional: Considerem imperatiu arribar a un acord nacional sobre aquesta qüestió. Cap poble ha de quedar sense atenció pediàtrica acordada. És necessari establir les bases d’un consens ampli que garanteixi la qualitat i l’accessibilitat del servei per a tota la població.


Oposició a la Generalització dels Equips de Pediatria: Expressem la nostra oposició a la proposta de generalitzar els equips de pediatria, reduint-los dràsticament al 20% dels actuals equips d’atenció pediàtrica. Cada acord ha de ser establert centre per centre per assegurar que cap poble, barri o ciutat, quedi sense atenció pediàtrica de manera arbitrària.


Defensa de l’Atenció Pediàtrica Universal i Equitativa: Cal recordar que el 38% dels metges que actualment exerceixen l’atenció pediàtrica a Catalunya no tenen l’especialitat pediàtrica. Defensem un model que sigui universal, equitatiu, de gestió pública al 100%, amb qualitat, amb recursos suficients i amb la participació activa de la ciutadania.


Des de l’Àrea de Salut de Comunistes de Catalunya, instem a una revisió seriosa i participativa d’aquesta proposta per assegurar que les decisions sobre la salut dels nostres infants es prenguin amb la màxima responsabilitat i inclusió possible.

Antonio López


Àrea de Salut de Comunistes de Catalunya