Mollet va incrementar la seva població amb força l’any 2023

En el darrer informe demogràfic publicat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), es destaca el creixement significatiu de la població a Mollet, que ha experimentat un increment del 1,03% durant l’any 2023. Aquesta xifra es tradueix en 530 nous habitants, portant el nombre total de molletans a 51.824.

Aquest augment, tot i ser rellevant, s’ubica en el marc d’una tendència més àmplia. A nivell del Vallès Oriental, la comarca ha experimentat un creixement més notable, amb un increment del 1,25% durant el mateix període. Aquesta xifra triplica el creixement registrat l’any anterior, situant-se com una de les més altes de la demarcació de Barcelona.

La població total del Vallès Oriental arriba a 422.777 persones, segons les dades oficials de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal. Del total, 210.357 són homes i 212.420 són dones. A més, es destaca que gairebé totes les poblacions a nivell municipal mostren increments, amb els creixements més significatius a Campins (5,75%) i Figaró-Montmany (4,51%).

Granollers, una de les localitats més grans de la comarca, ha experimentat un creixement del 1,79%, sumant 1.109 nous habitants. Pel que fa a Mollet, la seva contribució a aquest creixement és també rellevant, considerant-se part d’aquesta dinàmica demogràfica positiva.

Tot i així, cal assenyalar que només tres poblacions del Vallès Oriental han experimentat una lleugera disminució en el nombre d’habitants, destacant-se Lliçà de Vall amb un -0,68% (-46 persones). Aquesta contraposició amb altres localitats ressalta la diversitat de situacions demogràfiques dins de la comarca.

Pel que fa a les comarques metropolitanes veïnes, el Vallès Oriental es manté en una posició positiva tot i quedar per sota dels creixements del Barcelonès, l’Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf. No obstant això, el creixement relatiu de la població molletana supera el del Garraf i està en línia amb les tendències demogràfiques a Catalunya.

Les xifres, basades en la revisió del Padró municipal, han estat oficialitzades pel Govern espanyol a través del Reial decret o 1085/2023, del 5 de desembre, publicat al BOE el 23 de desembre de 2023. Amb aquestes dades, es reafirma el dinamisme demogràfic que caracteritza la comarca del Vallès Oriental, amb Mollet com a part activa d’aquesta transformació.