Riu Besòs

Trinitat Falguera jugant amb nens de pàrvuls al riu Besòs a prop de can Prat.

Any 1951. 

Text: Josep Maria Escura