Els contractes laborals creixen amb força a Mollet el gener

Mollet està experimentant una evolució positiva en l’àmbit laboral, amb un augment significatiu en la contractació durant el gener de 2024, segons les dades proporcionades per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

Durant el gener de 2024, la ciutat va registrar un total de 1.824 contractes, en comparació amb els 1.626 del mateix mes de l’any anterior. Això representa un augment de 198 contractes, equivalent a un destacat 10,9%. Aquesta tendència també es reflecteix a nivell comarcal, amb un total de 10.555 contractes formalitzats, indicant un increment del 5% respecte al gener de l’any anterior.

Una de les observacions destacades d’aquesta dada positiva és l’increment substancial de la contractació temporal, que ha experimentat un creixement superior al 11% respecte a les xifres de l’any anterior. A més, comparant amb el mes de desembre de 2023, es destaca un augment significatiu de 2.678 contractes, amb un creixement notable en la contractació indefinida (+40%) i temporal (+31%).

A nivell català, la tendència positiva en l’àmbit laboral també és evident, amb un creixement interanual superior al 5%. Aquesta millora està impulsada principalment per un augment de la contractació temporal (+8,6%), una tendència que també es reflecteix a Mollet i les seves rodalies.

Pel que fa a la distribució per sexes, les dones representen el 45% de la contractació total, amb un total de 4.412 contractes. Tot i ser una xifra lleugerament inferior a la de l’any passat, destaca la disminució del pes de la temporalitat en la contractació femenina.

A nivell municipal, 19 municipis de la comarca han experimentat creixements interanuals, amb punts destacats com Cardedeu, Llinars del Vallès, Figaró-Montmany, Sant Antoni de Vilamajor i Vallgorguina.

Per sectors econòmics, les àrees d’indústria manufacturera, comerç a l’engròs i al detall, Hosteleria, així com activitats sanitàries i serveis socials, destaquen pel creixement en la contractació comarcal.

A Catalunya, el gener de 2024 ha vist un total de 195.293 contractes, amb un increment interanual del 21,3%. La contractació indefinida ha augmentat notablement en un 37,4%, mentre que la temporal també ha experimentat un creixement del 11,7%, després de baixar en els gener de 2022 i 2023.