Defensem l’escola pública i seva qualitat!

L’educació pública és aquella que es proporciona a tota la ciutadania de manera equitativa, independentment del seu origen social, econòmic o cultural. El seu objectiu principal és oferir una educació de qualitat i garantir l’accés a la mateixa a tots els individus, sense discriminació. A més, cerca promoure la igualtat d’oportunitats i contribuir a la formació de ciutadans responsables i compromesos amb la societat. En aquest sentit, l’educació pública es finança i gestiona amb recursos públics, i està regulada per les autoritats educatives de l’Estat.

Efectivament, l’educació pública està dissenyada per ser accessible i brindar oportunitats educatives per a tots i totes. En la majoria dels sistemes educatius, la ciutadania té la llibertat de triar l’escola pública com una opció educativa igualitària. Això significa que qualsevol persona, independentment del seu origen ètnic, gènere, religió, estat socioeconòmic o capacitat, té el dret d’accedir a l’educació pública.

L’escola pública es considera “l’escola de tots i totes” perquè busca atendre una àmplia diversitat d’estudiants i proporcionar-los una educació inclusiva i de qualitat. S’esforça per crear un ambient en el qual cada estudiant pugui desenvolupar el seu màxim potencial i obtenir les habilitats i coneixements necessaris per prosperar en la societat.

L’accés a l’educació pública promou la igualtat d’oportunitats.

JO TRIO LA PÚBLICA, LA TEVA, LA DE  TOHTOM. 

Defensem que es mantingui el nom de l’escola Joan Salvat Papasseit a Mollet del Vallès Perquè és el nom adequat que representa la CULTURA CATALANA i la CLASSE TREBALLADORA

La comunitat educativa i veïnal va lluitar molt per substituir el nom de l’escola del franquista Garicano Goñi, en una decisió democràtica i justa!

José Feria Portero

Membre d’Esquerra Unida i Alternativa de Mollet EUIA.