Baixa el consum d’aigua a Mollet: un 10% a les llars i un 50% l’Ajuntament

El Comitè Municipal de Sequera s’ha reunit aquest dilluns per fer seguiment de les mesures d’estalvi i gestió de l’aigua que s’estan duent a terme a Mollet.

Durant la reunió s’ha constatat “la bona gestió de l’aigua que s’està fent a la ciutat” que ha permès, entre d’altres, reduir en un 50% els consums municipals i en un 10 % el consum d’aigua total a la ciutat durant l’any passat.

Aquesta reducció del consum d’aigua ha estat gràcies a mesures com: reducció  o eliminació de reg de zones verdes, neteja amb aigua freàtica, reducció de consums en instal·lacions esportives, reducció de consum en fonts ornamentals i també a la conscienciació municipal i ciutadana.

Actualment el consum d’aigua de Mollet està en 153 litres per habitant i dia, el que situa a Mollet entre les ciutats que fan menys despesa d’aigua, molt per sota del límit fixat per la Generalitat tant en fase de preemergència com d’emergència en nivell 1. 

Nova línia de subvenció

L’Ajuntament de Mollet de Vallès obrirà una nova convocatòria de subvencions a principis del mes d’abril per l’estudi de sistemes de reaprofitament d’aigües freàtiques en edificis plurifamiliars d’habitatges.

Les actuacions que poden demanar subvenció comprenen tasques de redacció de projectes, estudis o anàlisi de la qualitat de l’aigua que tinguin com a objectiu dissenyar sistemes viables de reaprofitament d’aigües freàtiques per a usos comuns d’aigua no potable o bé l’estudi de la seva cessió a la xarxa pública d’abastament d’aigua.

L’import màxim de la subvenció no podrà ser superior al 50% del pressupost dels honoraris professionals i fins un màxim de 1.000€.