Salut mental en crisi

Segons el document marc sobre salut mental que publica el CatSalut, la salut mental és una prioritat per la Conselleria de Salut i dona informació al respecte, però ens trobem que, a hores d’ara, no s’està complint aquest servei bàsic ni les polítiques adients.

La primera premissa que trobem en aquest document és: “L’atenció primària és la peça clau en la detecció precoç i l’atenció dels problemes de salut mental més lleus, com són l’ansietat i la depressió. Un equip de professionals especialistes en salut mental donen suport als equips d’atenció primària i s’integren en els centres d’atenció primària.”

Bé, l’atenció primària és la primera presa de contacte del pacient i això, en el cas de la salut mental, s’està traduint en donar medicació a l’espera de la visita amb un especialista. Aquesta visita pot trigar mesos, i els professionals que donen suport a l’atenció primària es redueixen a una visita, en el millor dels casos, amb un psiquiatra que ve un cop a la setmana i fa una valoració.

En salut mental, com en tots els àmbits de salut, el temps és or; el pacient, moltes vegades, no pot esperar i, quan ja arriba a l’especialista, la seva situació ha empitjorat i no té un seguiment continu del seu estat.

Els centres especialitzats estan saturats i l’atenció no és la més adient; això és un fet i no sembla que tinguin intenció d’abordar el problema.

El CatSalut també parla del que representa tenir un problema de salut mental: “Els trastorns mentals tenen un impacte en la qualitat de vida d’aquestes persones i les seves famílies. Els serveis de salut mental garanteixen una atenció integral que prevegi la prevenció, rehabilitació i tractament, així com la inserció social i laboral de les persones afectades…”

Aquest punt és primordial per al pacient i la seva família; el problema és que no existeix una atenció integral per manca de professionals. Les famílies afectades i el propi pacient han de recórrer a l’assessorament privat, si és que s’ho poden permetre.

Estem reivindicant atenció per a tothom, i més en un tema tan sensible com és aquest.

Si el CatSalut recomana aquest tipus d’atenció integral com a millor tractament, nosaltres ens preguntem per què no posen els medis. La manca de professionals no és excusa, els pacients no gestionem; aquest és un paper de la Conselleria de Salut.

La salut mental és bàsica i no podem deixar de reivindicar que tenim dret a que l’administració de torn prengui mesures per oferir una atenció integral i continuada, ara més que mai, ja que els problemes de salut mental estan augmentant, sobretot entre els joves. Per això, si patir una malaltia mental ja és un problema, no tenir l’atenció ni els medis per tractar-la és una crisi molt important i imprevisible.

Encarna Guardia

Membre de la plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès / Marea Blanca