L’Oficina Local d’Habitatge de Mollet comença a tramitar els ajuts al pagament del lloguer

L’Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de l’Oficina Local d’Habitatge, ja ha posat en marxa els mecanismes necessaris per tramitar les sol·licituds als ajuts al pagament del lloguer que poden arribar fins al 40% de l’import d’aquest. La convocatòria per optar a aquests ajuts finalitza el 4 de juny.

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer del domicili habitual i permanent de famílies amb ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial. Una de les condicions per accedir a aquestes ajudes és que el lloguer mensual no superi els 800 euros.

Les ajudes que es poden demanar són:

  • 20 % de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.
  • 30% per cent de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.
  • 40 % de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge. L’import de la subvenció serà del 40% de l’import del lloguer anual de l’habitatge amb un màxim de 2.400 € anuals per habitatge.

L’Ajuntament de Mollet informa que per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de 2021 i la data en què s’acaba el termini de presentació de sol·licituds, l’import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2021, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 €.

Les sol·licituds es poden tramitar de forma telemàtica i es pot demanar més informació a l’Oficina Local d’Habitatge.