La Policia Municipal porta a terme una campanya preventiva de conductes de risc dels patinets elèctrics

La Policia Municipal de Mollet en coordinació amb els mossos està duent a terme aquesta setmana una campanya preventiva de conductes de risc dels Patinets elèctrics i Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). Així els agents controlen els usuaris d’aquests vehicles en els que observen aquestes conductes de risc com conduir per les voreres, no portar casc o portar el mòbil a la mà o els auriculars posats.

La circulació amb patinets a l’espai públic està regulat a Mollet per una ordenança de Circulació que es va aprovar en un ple municipal el 24 de febrer de 2020 i que és vigent des del 27 d’octubre de l’any passat.

El no complir la normativa municipal pot comportar pels conductors sancions d’entre 100 i 1.000 €, en funció de la gravetat del fet.

A Mollet els patinets:

  • Poden circular fins a 25 km/h.
  • Han de circular per la calçada, si tenen capacitat de circular a 15 Km/h o més.
  • Si no tenen capacitat de superar els 15 Km/h poden anar per la vorera i zones de vianants, coma màxim a 5 km/h a 1,5 m de distancia de les façanes.
  • És obligatori l’ús del casc.
  • No es pot conduir amb el mòbil a la mà ni amb els auriculars posats.
  • Només pot circular una persona per vehicle.
  • L’edat mínima per conduir un VMP és de 15 anys.
  • De nit s’ha de circular amb les llums reglamentàries o elements reflectants.
  • Els conductors i conductores s’han de sotmetre a proves d’alcoholèmia i drogues.