Carrer “dels fems” als anys 30

Carrer “dels Fems”, ara c/ Portugal els anys trenta. La fotografia va ser presa des del carrer de “les Mosques”, avui Baixada de can Rota. A la part central podem veure la casa de cal Peixeró, i a mà dreta can Pacià. A l’esquerra de la imatge es veuen els galliners, i a la dreta els conillers. Tenien a les gallines i conills al carrer, ja que les cases eren petites i no era possible tenir-los dins.

Josep Maria Escura