Nou sistema de tarifació elèctrica a partir de l’1 de juny

action blur bulb dark
Photo by Pixabay on Pexels.com

A partir del dimarts 1 de juny, amb la reforma de la tarifació elèctrica, entrarà en vigor un canvi de preus en la factura de l’electricitat.

A partir de llavors, es calcularà l’energia consumida en base a tres períodes horaris, un model que s’aplicarà tant al mercat regulat com al mercat lliure d’aquells contractes amb una tarifa contractada igual o menor de 15 kW.

Els tres trams seran els següents:

Punta: La franja amb el preu més elevat.
Horaris: De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 18 a 22 h.


Pla: La franja amb el preu intermedi.
Horaris: De dilluns a divendres: De 8 a 10 h, de 14 a 18 h i de 22 a 00 h.

Vall: La franja amb el preu més baix.
Horaris: De dilluns a divendres, de 00 a 8 h, i caps de setmana i festius, les 24 hores del dia.

Les persones consumidores tindran l’opció de modificar la potència contractada a l’horari Vall per tal de disposar de potències diferents en aquest tram i en els Punta i Pla. Per fer-ho cal comunicar-ho a la companyia. En cas de no fer-ho, aplicarà la potència contractada a tots els trams. La reducció de la potència en l’hora punta pot implicar un estalvi energètic.