Crítiques de Mollet en Comú al POUM

Al Ple de l’aprovació inicial del POUM, Mollet en Comú ha mostrat les seves diferències amb el model de ciutat promogut per l’actual govern local (PSC-PODEM) i ha votat en contra. La formació ja ha anunciat que a la següent fase de la tramitació presentarà al·legacions.

Aquest dilluns 5 de juliol en un ple extraordinari que havia estat notificat poc més d’una setmana abans, el govern local de Mollet portava a Ple l’aprovació inicial del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal). Un Pla de la màxima importància per definir el futur de la ciutat.

En una fase anterior, anomenada Avanç de POUM, Mollet en Comú va presentar tot un seguit de suggeriments fruit del treball i debat dins de l’organització, de la proposta embrionària de POUM. Aquests suggeriments es van concretar en un document de 40 pàgines que va ser presentat al govern i l’equip redactor. Malgrat algunes de les nostres aportacions han estat recollides, i fent constar que s’ha fet un plantejament positiu en matèria d’habitatge, no s’han tingut en consideració aquelles idees més importants, i que han estat l’argument per aquest primer posicionament de Mollet en Comú.

Marina Escribano, portaveu del grup, descrivia en la seva intervenció aquestes idees que qüestionen el POUM: relativa al Calderí, de la participació, sobre la inexistència d’alternatives, algunes qüestions sobre habitatge, sobre polígons de desenvolupament econòmic, l’avaluació ambiental, comerç, i perspectiva de gènere.

En primer lloc, es destacava la precipitació i la manca de participació. Les presses per aprovar el POUM en un ple extraordinari, telemàtic i en període de vacances per a força gent, han estat motiu de crítica. S’ha proposat fer-lo a la tardor, de forma presencial, afavorint la participació ciutadana que ha estat molt afectada per la pandèmia, però ni tan sols s’ha considerat. Aquesta precipitació ha fet que alguna documentació no estigués madura o completa, i que no s’hagin fet totes les etapes del procés participatiu, i ni tan sols es reunís el Consell de Ciutat o la ciutadania informada i participant.

Un element central per aquest posicionament és la NO inclusió del Calderí en aquest POUM, un fet del tot incomprensible quan es tracta del més gran tros urbanitzable que li queda a la ciutat i quan representa la meitat del possible creixement de Mollet, i ha quedat fora de la tramitació del planejament.

En tercer lloc, la portaveu dels comuns va assenyalar mancances o insuficiències en molts aspectes de la redacció del POUM. No s’han concretat diversos elements, o hi manquen propostes en relació a l’habitatge, el comerç, els equipaments, la promoció del comerç i l’economia, o en aspectes importants com la mobilitat i la inundabilitat d’algunes zones. Destaca en aquest aspecte, que aquest POUM prefigura una ciutat molt densificada en un moment que la pandèmia ens ha demostrat la necessitat de comptar amb espais lliures o en temps en què la contaminació atmosfèrica és un dels problemes més seriosos que pateix la ciutat.

Marina Escribano va defensar que “aquest vot en contra és un vot coherent” i alhora va anunciar que Mollet en Comú presentaria al·legacions que serien aportacions en constructiu en defensa d’un model de ciutat ben diferent del de l’equip de govern (PSC-PODEM)

Escribano va acabar la seva intervenció fent una encesa defensa del model de ciutat que per Mollet volen els comuns: “Nosaltres defensem una ciutat cohesionada, rica, amb una ciutadania informada que tingui eines i espais de participació, també espais físics per a desenvolupar idees i projectes. Una ciutat que aposti per la cultura, per l’associacionisme, pel teixit comunitari, pels barris i la seva gent. Que no es conformi amb les molles, sinó que conformi polígons industrials capdavanters que atreguin indústria verda, generadora d’ocupació de qualitat. Defensem una ciutat que reivindiqui i conservi el seu patrimoni cultural, arquitectònic perquè és la seva història i la seva identitat. No volem ciutat dormitori, sinó ciutat viva i compromesa. Que l’orgull molletà no sigui només un eslògan, sinó una realitat.”

També cal parlar del to agre que va agafar el ple quan a la segona ronda d’intervencions tant la regidora d’urbanisme, Mireia Dionisio, com l’alcalde Monràs van optar per fer acusacions, desqualificacions, fins i tot personals, contra els grups majoritaris de l’oposició en comptes d’argumentar políticament i tècnicament sobre el tema que s’estava discutint.  L’habitual supèrbia de l’alcalde i falta de respecte, es va notar quan va imposar els torns de paraules arbitràriament o quan, com sempre, barrejava la feina dels treballadors municipals amb els seus interessos polítics. Es van repartir, com és habitual per part del govern, carnets de bons i mals molletans, atorgant un suspès als dos grups que han optat pel vot contrari, fent un seguit de judicis del tot inapropiats.

Al seu torn de rèplica, Marina Escribano, va demanar, en una intervenció impecable, que deixin de manipular la ciutadania i que respectin la política, la pluralitat i la democràcia. “L’alcalde ha de ser l’alcalde de tots i totes i s’ha de respectar la feina i les idees d’aquella ciutadania que defensen, democràticament, altres alternatives”

Mollet en Comú