“La Gran Nevada”

Aquesta fotografía està feta des de Jaume I al davant mateix de les escales, mirant cap a la plaça Prat de la Riba. A la dreta de l’imatge es pot veure can Dragó, mítica masía al centre mateix del poble. Va començar a nevar la nit de Nadal i va estar així, molt intesament, i no va parar fins a la matinada de sant Esteve. El promig de neu caiguda va ser de 1 metre, en els descampants molt més.

Text: Josep Maria Escura