Farmàcies de guàrdia a Mollet del 12 al 18 de juliol

Farmàcies de guàrdia a Mollet del 12 al 18 de juliol

Dilluns 12                        VILASECA

Dimarts 13                        AMADÓ

Dimecres 14                    RELATS

Dijous 15                         GARNÉS

Divendres 16                      MARTÍNEZ

Dissabte 17                      TUGAS

Diumenge 18                    VILASECA