Les llars de Mollet incrementen els animals domèstics i ja n’hi ha gairebé 5.000 de censats

photo of grey tabby kitten lying down
Photo by Anel Rossouw on Pexels.com

L’any passat va ser un any de creixement de la població d’animals domèstics a Mollet del Vallès. El 2020, segons s’explica a la memòria anual de Respecte Animal, es van censar a la ciutat 816 nous animals de companyia, el que comporta un 175% més que l’any anterior. En total, a 31 de desembre de 2020, hi havia 4.811 animals censats a Mollet.

No només van créixer els animals a les llars molletanes sinó que els animals recollits a la via pública es van reduir de forma notable, el que indica que en mig de la pandèmia es van produir molts menys abandonaments o que es van perdre menys animals domèstics.

A més a més la majoria dels animals van tornar a ser recuperats pels seus propietaris o van trobar una nova família d’acollida.

Així es desprèn de la memòria anual de Respecte animal de 2020, que recull totes les dades relacionades amb gats i gossos de la ciutat. La memòria s’ha presentat als diferents grups municipals i a la Coordinadora de Respecte Animals creada al gener de l’any passat.

En concret, durant l’any passat, entre els animals perduts o abandonats, se’n van recollir 49 (22 gats i 27 gossos), el que representa un 50% menys que l’any anterior. Pel que fa als gats, dels 22 recollits, 11 es van donar en adopció i 2 es van tornar al seu propietari. En referència als gossos, dels 27 recollits, 17 es van donar en adopció i 7 es van tornar al propietari.

Per la regidora de Respecte Animal, Núria Muñoz, “la millora de les dades de recollida d’animals és per la bona feina que fem de conscienciació als propietaris i propietàries d’animals de companyia les entitats animalistes de la ciutat i l’Ajuntament”. I ha afegit: “vull fer una crida a què les persones posin el xip als gossos i gats. Perquè és gràcies a aquest xip que si un animal es perd podem retornar-lo a casa seva, amb la seva família.”

L’Ajuntament de Mollet recorda que per vetllar per aquesta conscienciació, l’any passat es va crear la Coordinadora de Respecte Animal, un espai de treball impulsat per l’Ajuntament amb l’objectiu de promoure i fomentar el treball conjunt entre tots aquells actors de Mollet relacionats i compromesos amb el món animalista per centrar esforços en la defensa dels drets dels animals i la bona convivència amb les persones.