L’Avinguda Llibertat

Avinguda Llibertat, dècada dels anys cinquanta. En aquella època era la Avda. José Antonio. Es pot veure a l’esquerra de la imatge la fàbrica de teixits de can Mulà, a la dreta hi ha el cinema Avinguda, i en el fons la botiga de can Catafau a la plaça Catalunya. Per aquells temps aquest carrer encara no estava pavimentat.

Text: Josep Maria Escura