Farmàcies de guàrdia a Mollet del 16 al 22 d’agost

Farmàcies de guàrdia a Mollet del 16 al 22 d’agost

Dilluns 16                        MORALES

Dimarts 17                       ROVIROSA

Dimecres 18                    SATORRES

Dijous 19                         CAN BORRELL

Divendres 20                    BARBERO

Dissabte 21                      LAFARGUE

Diumenge 22                    AMADÓ