La Junta de portaveus de Mollet condemna per unanimitat la violència contra el col·lectiu LGTBI

La Junta de portaveus celebrada aquest dimarts 21 de setembre va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, una moció presentada pel grup municipal del PSC, relativa a condemnar les agressions i la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI.

A la Junta també es van debatre dues mocions relatives a l’actual situació a l’Afganistan. La primera moció, presentada per Mollet en Comú i Junts per Mollet, es va aprovar i feia referència a donar suport a les persones afganeses i a la situació dramàtica que viuen després de la presa de control del país per part dels talibans. Aquesta moció ha rebut el suport de tots els grups menys de Ciutadans que es va abstenir.

La segona moció, presentada per Ciutadans, es va rebutjar i feia referència a la situació del conflicte internacional a l’Afganistan. En contra de la moció es van posicionar el PSC, Ara Mollet – ERC – MES, Mollet en Comú, Podem i Junts per Mollet.