Farmàcies de guàrdia a Mollet del 4 al 10 d’octubre

Farmàcies de guàrdia a Mollet del 4 al 10 d’octubre

Dilluns 04                       BARBERO

Dimarts 05                     BELART

Dimecres 06                    CLIMENT

Dijous 07                         RELATS

Divendres 08                    L’ESTACIÓ

Dissabte 09                      GARNÉS

Diumenge 10                    LAFARGUE