Gallecs

Processó de Corpus, l’any 1960.

Text: Josep Maria Escura