Farmàcies de guàrdia a Mollet del 18 al 24 d’octubre

Farmàcies de guàrdia a Mollet del 18 al 24 d’octubre

Dilluns 18                       AMADÓ

Dimarts 19                     BARBERO

Dimecres 20                   BELART

Dijous 21                         CLIMENT

Divendres 22                    RELATS

Dissabte 23                      L’ESTACIÓ

Diumenge 24                    GARNÉS