Farmàcies de guàrdia a Mollet de l’1 al 7 de novembre

Dilluns 01                       VILASECA

Dimarts 02                     AMADO

Dimecres 03                   BARBERO

Dijous 04                        BELART

Divendres 05                   CLIMENT

Dissabte 06                      RELATS

Diumenge 07                    ESTACIÓ