Mollet ofereix diverses subvencions per ajudar als emprenedors a posar en marxa nous negocis

Contractar persones inscrites a l’EMFO també té ajudes

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha obert la convocatòria per accedir a subvencions per activitats industrials o comercials. Les subvencions preveuen bonificacions en l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a emprenedors que facin treballs en un local buit per iniciar un negoci.

Aquestes bonificacions també inclouen les obres de modernització i millora d’un petit comerç o la construcció d’un nou local per a traslladar-hi una activitat.

L’Ajuntament també preveu bonificacions si per portar a terme aquestes obres es contracten aturats o persones inscrites a EMFO. De la mateixa manera, els i les propietàries que ofereixin locals buits a persones emprenedores podran optar a bonificacions en l’impost de Béns Immobles (IBI).

El consistori també preveu bonificacions en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) a empreses que s’instal·lin per primer cop a Mollet del Vallès.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de seu eletronica o al mateix ajuntament. El termini acaba el pròxim 18 de desembre.

La coordinadora de l’Àrea de Governança, Economia i Serveis Territorials, Mireia Dionisio, assenyala que l’objectiu és “el foment de l’emprenedoria, la implantació de l’activitat econòmica i la generació d’ocupació a la ciutat, ja sigui en el sector dels serveis, la indústria o el comerç”.